قانون سوم موفقیت:واکنش بدن به ذهن

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

واژه ذهن به آن شکلی که من از آن استفاده میکنم، فقط فکر نیست بلکه شامل احساسات و هیجانات شما هم می شود، یعنی تمام آن الگوهای ناخودآگاه ذهنی و هیجانی کنش پذیر. احساس یا هیجان را باید نقطه تلاقی ذهن و جسم دانست. این واکنش بدن به ذهن یا بازتاب ذهن در جسم است. به طور مثال فکر حمله یا تفکر خصمانه انرژی ای را در بدن ایجاد میکند که ما به آن عصبانیت میگوییم. در این وضعیت جسم آماده نبرد میشود. این فکر که شما چه از نظر فیزیکی و چه روانی تهدید شده اید، باعث وجود احساسی در شما میشود که در بعد فیزیکی آن را ترس می خوانید . پژوهش ها نشان داده اند هیجانات شدید حتی باعث بروز تغییرات بیوشیمی در بدن می شوند. این تغییرات بیوشیمیایی نماینده بعد فیزیکی یا جسمانی یک احساس یا هیجان هستند. مسلماً شما اغلب از تمام الگوهای فکریتان آگاه نیستید و تنها به واسطه نظارت بر احساسات و هیجانات است که میتوانید آنها را به سمت هشیاری هدایت کنید. هر چه هویت خود را بیشتر به واسطه تفکر ایجاد کنید، دوست داشته ها و نداشته ها و قضاوتها و تفسیرهایتان بیشتر و بیشتر میشود. و به عبارت دیگر هر چه کمتر به عنوان ناظری هشیار به زمان حال بنگرید، انرژی های احساسی نیز قویتر میشوند چه آگاه باشید، چه نباشید . اگر نتوانید احساسات خود را حس کنید و یا کاملاً از آنها جدا شوید، نهایتاً آنها را در سطحی کاملاً فیزیکی تجربه میکنید که به عبارت دیگر همان مشکل یا بیماری جسمی میشوند. مطالب بسیاری در سالهای اخیر در این مورد نوشته شده است در نتیجه در این بحث زیاد به آن نمی پردازیم. اما کاملاً آشکار است که یک الگوی هیجانی و احساسی قوی و ناخودآگاه میتواند به عنوان رویدادی خارجی بروز کند که ظاهراً فقط برای شما اتفاق میافتد. به طور مثال من افرادی را مشاهده کرده ام که ناآگاهانه عصبانیت و خشم درونی بسیار زیادی دارند و بدون اینکه بدانند یا آن را بیان کنند، در مقایسه با افراد دیگر احتمال پرخاش و حمله به آنها چه از نظر فیزیکی و چه کلامی بسیار زیاد است؛ آن هم مسلماً توسط افراد عصبانی دیگر. ظاهراً به نظر می رسد دلیلی برای این امر وجود ندارد اما آنها چنان عصبانیتی درون خود دارند که افراد هم انرژی خود را به طور ناخودآگاه جذب میکنند و به این شکل انفجار عصبانیت روی می دهد . اگر با احساسات و هیجانات خود مشکل دارید و نمیتوانید آنها را درک کنید، کار را با تمرکز و توجه به میدان انرژی درون بدنتان آغاز نمایید. سعی کنید جسمتان را از درون احساس کنید. این کار شما را در تماس با احساساتتان قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 3 =