مدیریت خلاقیت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

برای تحقق و پرورش خلاقیت، تنها آموزش مطالب مناسب یا برنامه ریزی برای توسعۀ استعدادهای خلاق کافی نیست؛ بلکه باید به افراد کمک کرد افراد نقاطی را که انگیزه و مهارتها با یکدیگر منطبق هستند یا محل تقاطع خلاقیت را تشخیص دهند .

بنابراین پرداختن به مدیریت خلاقیت مستلزم افزایش دانش و اطلاعات تخصصی مورد نیاز درباره موضوع مورد نظر، آشنایی با روشهای تفکر و کار خلاق و استفاده از آنها در انجام امورات.

روش های متعدد بسیاری برای ایجاد اندیشۀ خلاق و کمک به افزایش این توانایی در افراد تبیین شده است؛ نظیر یورش فکری، سینکتیکس، فهرست پرسشها و… محور اصلی اغلب این روشها شکستن قالب های فکری با استفاده از راهبردهای مؤثر زیر است:

 • جلوگیری از قضاوت فوری با یک مهارت اساسی در خلاقیت؛ چراکه داوری فوری درباره یک راه حل مانع راه حلهای ابتکاری می شود. برای جلوگیری از داوری زودهنگام فرد باید تمام عوامل یعنی پرداختن به هدف های مسئله، بررسی راه حلهای مختلف و توجه به نتایج آنها را درنظر بگیرد.
 • درک اصل مطلب، محور کار در ایجاد فرایند تفکری است که برای حل مسئله به تجزیه اطلاعات اساسی پرداخته و موارد غیراساسی و بی مورد و غیرمفید را رها می کند. این امر سبب می شود افراد تحت تأثیر ایده حاکم نیز قرار نگیرند. بدون شناسایی اصل مطلب، امکان اینکه افراد تحت تأثیر موضوع قرار گیرند، بسیار زیاد است.
 • شک و تردید؛ شرط تحقق خلاقیت این است که افراد اسیر فرض ها نشوند زیرا هدف تغییر یا تجدید ساخت هر الگوست. استفاده از شیوه ((چرا)) در انجام این روش مؤثر است. این شیوه تنها مربوط به زمانی نیست که فرد جواب را نمیداند بلکه ممکن است با مطلب کاملاً آشنا باشد و بازهم بپرسد چرا؟
 • تجسم قوی؛ یکی از موارد تعیین کننده در خلاقیت، توانایی تجسم اشیاء، مفاهیم و فرایندهاست. چگونگی تصویرها نیز اهمیت زیادی دارد. هرچه تصاویر روشن، قوی، زنده و متنوع باشد، امکان ابداع و ابتکار بیش تر است.
 • تخیل؛ بسیاری از ابداعات و اختراعات نتیجه تخیل است. بسیاری از داستان های تخیلی نیز امروزه به واقعیت پیوسته اند. یکی از جنبه های روش تخیلی (که محور روشهایی مانند سینکتیکس است) این است که فرد خود را جای فرد یا چیز دیگری قرار می دهد.
 • نگرش جدید؛ نگرش متفاوت به مسائل، جزء لاینفک خلاقیت است. دانشمند خلاق متوجۀ جنبه های تازهای از پدیده هاست یا نقاش خلاق با دیدی متفاوت مسائل را دریافته و در یک نقاشی آن را ترسیم می کند.

فرایند خلاقیت

نکته مهم دیگر در مدیریت خلاقیت، توجه به فرایند شکل گیری راه حلهای خلاق مسائل و گام هایی که در این فرایند برداشته می شود، است.

نکته مهم دیگر در مدیریت خلاقیت، توجه به فرایند شکل گیری راه حلهای خلاق مسائل و گامهایی که در این فرایند برداشته می شود، است.

آمادگی : یک دانشمند یا هنرمند، پیش از خلق اثر خویش باید ابعاد مختلف زمینۀ کاری خویش آشنا باشد. علاوه بر آمادگی عمومی یک نوع آمادگی خاص نیز ضروری است. منظور از آمادگی خاص، بررسی، جست وجو، مطالعه و جمع آوری مدارک در خصوص موضوع موردنظر است. یکی از روشهای مفید در این زمینه مطالعۀ عقاید و نظریات دیگران است. از این طریق فرد می تواند بسیاری از واقعیت ها و مشکلات کار خود را بهتر درک کرده و سپس برای رشد افکار خویش نظریه های دیگر را رها کند.

نهفتگی : در این مرحله ظاهراً نوعی توقف در کار دیده می شود و فرد هیچ گونه تلاشی برای رسیدن به نتیجه انجام نمیدهد. در این مرحله ممکن است دانشمند یا هنرمند در خصوص مسئله فکر هم نکند. بعضی از روانشناسان معتقدند در این مرحله ذهن ناخودآگاه شروع به فعالیت می کند.

اشراق : این مرحله جایگاه خاصی در فرایند خلاقیت دارد؛ چراکه تفکر در آن شکل گرفته و حل مسئله مشخص می شود. اغلب متفکران ظهور این مرحله را ناگهانی می دانند. فرد خلاق در طول کار طبیعتاً با موانعی برخورد می کند که کار را دچار وقفه و امکان هر گونه پیشرفت را از فرد سلب می کند؛ ولی ناگهان موضوع روشن می شود و فرد می تواند موانع را از سر راه بردارد.

اثبات : در این مرحله فرد خلاق آنچه را به دست آورده است (اعم از اختراع، اکتشاف یا نظریۀ تازه) ارزیابی می کند، شواهد آن را دوباره می سنجد و از لحاظ منطقی آزمایش می کند. به عبارت دیگر در این مرحله اهمیت و ارزش کار به وسیلۀ بازبینی مشخص می شود.

مدیر سایت نوشته شده توسط:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  7 + 8 =