دومین عامل در ساخت کسب و کار موفق

زمان مطالعه: ۳ دقیقه بگذارید دیوانه را تعریف کنیم:  دیوانه: اسم شخصی که نسبت به موضوع مشخصی وسواس زیاد و علاقه ی غیرعادی دارد

بیشتر بخوانید

اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق

زمان مطالعه: ۳ دقیقه اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق این است که باید عاشق باشید. اگرعشق نباشد،هیچ چیز

بیشتر بخوانید

جاناتان مرغ دریایی

زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه فصل سوم جاناتان آرام صخره های دور دست را دور زد و همه چیز را زیر نظر گرفت. فیلچر جوان،

بیشتر بخوانید

جاناتان مرغ دریایی

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه فصل دوم ندیشید:« پس بهشت این است!» آنگاه به خود خندید. اصلا شایسته نبود درست در همان لحظه ای که

بیشتر بخوانید

جاناتان مرغ دریایی

زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه قسمت اول   صبح بود و آفتاب تازه بر آمده، انوار طلایی اش را بر چین و شکن دریای آرام

بیشتر بخوانید

یخ شکنی در مذاکره فروش

زمان مطالعه: ۶ دقیقه مثل بسیاری از عملکردهای تجاری دیگر، برنامه ریزی های ما تأثیرچشمگیری بر نتایج مذاکره دارد (و برعکس، نتایج نا امیدکننده

بیشتر بخوانید

افراد و محل ها در مذاکره فروش

زمان مطالعه: ۷ دقیقه آیا تاکنون فردی را با شخصیت مغناطیسی ملاقات کرده اید؟ فردی که تحت هر شرایطی با دیگران کار می کند.درحالی

بیشتر بخوانید