پشتکار و شجاعت در موفقیت

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

پشتکار انسان را موفق می کند و بهترین نردبان ترقی او به شمار می رود. اشخاص که به قریحه و مواهب طبیعی خود متکی هستند به رستگاری و پیشرفت نزدیکند و از خسران و خذلان دور. نسبت پشتکار به مواهب طبیعی، مثل نسبت اراده است به قابلیت. همان طور که شخص، هر قدر قابلیت انجام کاری را داشته باشد تا اراده ی انجام آن را نکند به انجامش موفق نخواهد شد، همین طور هم هر قدر انسان صاحب ذوق و قریحه و هوش و ادراک باشد، تا آن ذوق و هوش و ادراک مقرون به پشتکار است. یک شخص فعال و با پشتکار هیچوقت در مقابل ناملایمات و شکست ها خسته و فرسوده نمی شود. امید برای همه لازم است، با وجود امید انسان به سهولت می تواند مصائب و سختی های زندگانی را تحمل کند. بد بخت ترین اشلخاص کسی است که آرزوهایش زیاد و قوه ی سعی و عملش کم باشد. کسی که دستخوش آرزوهای دور و درازی شود که فراتر از قدرت عمل اوست، قوایش کاستی و نقصان می پذیرد و در زندگانی رستگار نخواهد شد. بیشتر از همه طبقه ی جوان در معرض این آفت قرار دارد. لذا انسان باید از دوران کودکی خود را از عالم تخیل و رویا بیرون کشد و به مرحله ی عمل نزدیک شود. شفر می گوید: <<حیات، یک نزاع و کشمکش متمادی بیش نیست و هر پیشرفتی نتیجه زحمات فکر و جسم است. من به پشتکار و شجاعت خود افتخار می کنم. شخص فعالی که مطامع شریف و معقول داشته باشد، می تواند به مقاصد خود نائل گردد.>>

هیرملر می گوید: تنها مدرسه ای که علم و معرفت حقیقی را در آن آموختم مدرسه دنیا است کلله در آن دو استاد زحمت و کوشش به انسان درسهای گرانبها تلقین می کنند.

کسی که در کار خود تردید کند و با قدم ثابت و زانو های محکم به استقبال مصائب عالم نرود، مساعی او به هدر خواهد رفت و هرگز موفق نخواهد شد.

پشتکار و علاقه به تلاش و اقدام و عمل، جزء عادات است و هر کس با ممارست می تواند این عادات خوب را کسب کند. هرکس حقیقتا به کار بچسبد، ولو اینکه قوای معنوی او در حدی کاملا” متوسط باشد، باز موفق خواهد شد. فول بکستن، از حیث ادراک و هوش، فردی کامل عادی بود ولی از حیث عمل فوق العاده بود و راز پیشرفت را فقط در پشتکار خود می دانست. انسان به هیچ مقصود بزرگی نمی رسد مگر با مقرون به شجاعت. شخص با مقاومت در مصائب و استقبال از زحمات زندگی قوی می شود. جهاد و مبارزه حقیقی همین است و نتایج آنهم به درجه ایی عجیب است که انسان تلاشگر، محال را ممکن فرض می کند و برعکس، اشخاص پست همت و ضعیف اراده، همیشه کارهای ممکن را هم محال می دانند!

می گویند یک سرباز فرانسوی در اتاق خود قدم می زد و می گفت: من باید مارشال شوم. این آرزو تحمل هر مشقتی را بر او آسان کرد و عاقبت به مارشالی رسید.

می گویند شخصی مریض شد و تصمیم گرفت که با مرض مقاومت کند و آن قدر خود را نیندازد تا حالش خوب شود. با همین عزم مرض او رفع شد و شفا یافت.

می گویند :مولی مولک سردار مراکشی سخت ناخوش و گرفتار بستر بود. همینکه غریوتوپ جنگ را شنید، از رختخواب برخاست، مرض را فراموش کرد و به جنگ با دشمن پرداخت و قشون خود را به میدان جنگ و پیروزی سوق داد و تا وقتی که بر دشمن غلبه کرد زنده بود. قوه ی اراده، قوه ی بزرگی است. برای انسان هر کاری را که بخواهد سهل و ممکن می سازد.

می گویند آدمی همان طوری است که خودش می خواهد. آورده اند که نجاری در اثنای ساختن یک صندلی که به یکی از قضات متعلق بود، اهتمامی زیاد ظاهر می ساخت و در استحکام آن سعی بلیغی داشت. کسی به وی گفت : این اندازه دقت و موشکافی برای چیست؟

گفت: برای اینکه می خواهم روزی بر آن بنشینم. عاقبت نیز چنین شد، چه آنکه نجار مزبور، به خواندن علم حقوق شروع کرد و پس از مدتی به منصب قضاوت رسید. برای اثبات اینکه انسان در اراده اش آزاد است، محتاج هیچ برهان و منطقی نیستم زیرا هر انسانی به طور فطری احساس می کند که مختار و آزاد خلق شده است. انسان ورق کاغذ نیست که آب رودخانه به هر جایی که خواهد او را بکشاند بلکه انسان شناگری است ماهر که با دو دست اراده و اقدام در دریای بیکران عادت به هر طرفی که خواهد می تواند رفت. انسان در اختیار و انتخاب خوب و بد آزاد است و گرنه مواعظ و دیانات و علوم و کتب اخلاق به تنهایی اثری ندارد.

پس بر جوانان لازم است که تا زود است از همان ابتدای جوانی به معاونت قوه ی اراده که رام کردنش از هر قوه یی آسان تر است، خویش را به جانب کاری بکشند و خود را به عمل عادت دهند، تا کوشش جزء ملکات آنها گردد.

بکستون، را عقیده بر این بود که هر جوانی می تواند بدانچه آرزو دارد کامیاب شود ولی به شرط عزم و ثبات. وقتی برای یکی از پسرانش نوشته بود:وقت آن رسیده که به چپ و راست حرکت کنی. هم اکنون باید عزم و اقدام خویش را ظاهر سازی وگرنه بی نام و نشان خواهی زیست و پست همت خواهی شد. اگر خدا نخواسته چنین شدی برخاستن از این مغاک و دور شدن این صفات از تو بسیار مشکل است. من یقین دارم شخص جوان هر طوری که خود بخواهد می شود و به هر چه آرزو داشته باشد می تواند کامیاب گردد. من هم چنین بودم. درسن تو عزم کردم که سعادتمند و رستگار شوم. اگر امروز عزم کردی که فردی کاری و فعال باشی در تمام حیات از این عزم خشنود خواهی بود.

در حقیقت معنی اراده خواستن چیزی است یا میل نفسانی عمیق نسبت بدان چیز. پس نفس اراده ی انسان را به جانب سعی و عمل می کشاند و به انجام کار و تهیه ی مقدمات آن وادار می کند بلکه هر دشواری را تا درجه ایی آسان و تحمل زحمت را بر انسان هموار می سازد بعد از اراده نوبت جایگاه عزم است. چه آنکه عزم، تصمیم جدی گرفتن بر انجام دادن کاری است. پس کسی که چیزی را خواست و بر آن عزم کرد البته قادر انجام آن خواهد شد. از این رو ریشیلیو و ناپلئون می خواستند کلمه ی محال از کتاب لغت محو شود. برای ناپلئون نمی توانم و نمی دانم و نمی شود خوشایند نبود و همیشه در جواب کسانی که این کلمات را بر زبان جاری می ساختند می گفت: بخواه، یاد بگیر، امتحان کن. مورخین حیاتش می گویند در استعمال قوایی که طبیعت بشری از آن بی بهره نیست، این شخص مجسمه ی نشاط بود. اثرات قوه ی اراده، بیش از آنچه در حیات این شخص عجیب به معرض ظهور در آمده، ظاهر نخواهد شد چه کشورها که از فشار و صدمه ی سپاه جسور وی لرزان شد، چه ملتهای بزرگ و سلطنت های مقتدر که در پیشگاه اراده اش خاضع گردید، برسر پادشاهان در مقابل عزمش، تاج ها متزلزل می گشت. اوست که می گوید کلمه ی محال یافت نمی شود مگر در قاموس دیوانگان. کارهایی که می کرد به وصف نمی آید، همیشه میزان کارش آنقدر بود که چهار نفر منشی را از کار خسته می کرد! در نفوس اهالی فرانسه حمیت و غیرت فوق العاده یی ایجاد کرده بود. وقتی خود او گفته بود:من سردارانم را از خاک درست کرده ام.با همه ی اینها متاسفانه خود خواهی وی هم به خود او و هم به ملتش ضرر رسانید. از حیات او چنین معلوم می شود که اگر بنیان قوه و استعداد بر مبادی صحیح استوار نباشد، باعث زیان صاحبش می شود و نبوغ بدون اصلح، اساس تباهی و فساد است. نخستین مظهر پشتکار و نشاط، سرعت در انجام کار، یعنی از دست ندادن فرصت است. ناپلئون می گوید: در واقعه ی ارکول با ۲۵ سوار بر دشمن غلبه کردم و سببش این بود که دشمن خسته بود و من آن فرصت را غنیمت شمردم و با این عده ی قلیل بر دشمن چیره شدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 8 =