نویسنده: مدیر سایت

۰

نتیجه گیری در مذاکره فروش

زمان مطالعه: ۸ دقیقه این موضوع در شرایطی که مذاکره در یک بازار خیابانی است و ظرف چند دقیقه به نتیجه گیری می رسد، پیچیده است و شاید بر سرعت پیشرفت مذاکره بسیار تأثیرگذار باشد، اما مهارت هایی...

۰

دستور جلسه برای مذاکره

زمان مطالعه: ۶ دقیقه با بازشدن مذاکره و برخی قضاوت های درونی درباره طرف مقابل لازم است در بحث کردن درباره صورتجلسه مذاکره پیشرفت هایی داشته باشیم. البته، طرف مقابل نیز به این کار علاقه دارد و شاید...

۰

یخ شکنی در مذاکره فروش

زمان مطالعه: ۶ دقیقه مثل بسیاری از عملکردهای تجاری دیگر، برنامه ریزی های ما تأثیرچشمگیری بر نتایج مذاکره دارد (و برعکس، نتایج نا امیدکننده از آمادگی نادرست حاصل میشود). در مطالعه قبل، برنامه اساسی جلسه را شرح دادیم....

۰

افراد و محل ها در مذاکره فروش

زمان مطالعه: ۷ دقیقه آیا تاکنون فردی را با شخصیت مغناطیسی ملاقات کرده اید؟ فردی که تحت هر شرایطی با دیگران کار می کند.درحالی که این مشخصات خیلی متداول نیست، بی تردید چنین افرادی می توانند مذاکره کنندگان...

۰

اهداف در مذاکره برای فروش

زمان مطالعه: ۶ دقیقه چگونه تصمیم می گیریم؟ آیا به حس ششم، احساسات و عواطف خودتکیه می کنیم یا بر حقایق واقعی و مدارکی متکی هستیم که تصمیم گیری ما را حمایت کند؟ ممکن است مدیران باتجربه به...

۰

ساختن محیطی مناسب برای مذاکره در فروش

زمان مطالعه: ۴ دقیقه اگر بدانیم برای مذاکره چطور محیطی درست و مناسب بسازیم، احتمال موفقیت مان بسیار افزایش می یابد.پیش از تنظیم راهکار مذاکره مهم است مروری بر انگیزه هایمان داشته باشیم تا بدانیم چرا در وهله...

۰

هدف از زندگی چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه به نظر شما موضوع زندگی چیست؟ خوشحال و موفق بودن شاید اگر جوابتان دقیقا این کلمات نیست، لااقل چنین فکر می کنید. این خصلت بشر است که چنین بیندیشد. ضمنا کسانی که با باور...

۰

موانع موفقیت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه هر چند موانع موجود بین شما و هدف تان بزرگ به نظر بیاید، باز هم بدانید که نکوهش حاصل از شکست در راه رسیدن به آن هدف در اصل متوجه به خودتان می گردد....

۰

درمان کمرویی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه هستند افرادی که به علت ابتلا به مرض خجالت (کمرویی) در زندگی اجتماعی و حرفه ایی نمی توانند کامیاب باشند. این افراد در گفتار و کردار خود، معمول دچار ناراحتی ها و دودلی های...