دسته: بازاریابی و فروش

زمان مطالعه: ۳ دقیقه شاید حرف بیهوده یی نباشد اگر بگوییم شناخت شکست و دریافت دلیل آن هم، از…

زمان مطالعه: ۲ دقیقه درصد بالایی از افرادی که جذب فروش مستقیم می شوند، کارآفرینانی هستند که واقعاً دوست…