دسته: بازاریابی و فروش

۰

در فروش یک رابطه سازِ مؤثر باشید

زمان مطالعه: ۳ دقیقه ارتباط برقرارکننده ی مادرزاد به ندرت پیدا می شود. اکثر ما باید روی مهارتهای ارتباطی خود کار کرده و آنها را گسترش دهیم. بهترین رابطه سازها میدانند که مردم، به طرز شگفت آوری خودمحور...

۰

تبلیغ محصول در فروش

زمان مطالعه: ۳ دقیقه مسیر شکست از جزییات ساخته می شود. بسیار دیده ام که مشتری، علاقه اش را در جریان یک فروش کسل کننده از دست داده یا همکاران احتمالی که در اثر شنیدن جزییات سخت طرح...

۰

روابط در فروش

زمان مطالعه: ۳ دقیقه محصولات شما شاید خیلی عالی باشند ولی فقط بازاریابان ساده لوح هستند که فکر می کنند فقط محصولات آنها بهترین جنس بازار است. شاید شرکت شما بی نظیر باشد، طرح پاداشش حرف نداشته باشد،...

۰

انرژی مثبت در فروش

زمان مطالعه: ۲ دقیقه ما جذب افرادی می شویم که ویژگی هایی را داشته باشند که آرزو می کنیم ای کاش خودمان هم داشتیم. پس تصویری که شما از خودتان نشان می دهید تعیین می کند که دیگران...

۰

حرف بی فایده نزدن و درست فروختن

زمان مطالعه: ۴ دقیقه اول از خودتان شروع کنید و بهترین مشتری خودتان باشید. اولاً توقع نداشته باشید مردم، محصولاتی را بخرند که خودتان نمیخرید. چرا من باید از محصولات شما خوشم بیاید درحالی که خودتان خوشتان نمی...

۰

استادِ شش مهارت اصلی در فروش بشوید

زمان مطالعه: ۲ دقیقه یکی از فواید فروشندگی، سادگی است. اگر در سه مهارت پایه به استادی برسید، مسیر موفقیت تان را به خوبی طی خواهید کرد . سپس استادِ سه مهارت بعدی بشوید تا مرز و محدودیتی...

۰

مسئولیت پذیری در فروش

زمان مطالعه: ۲ دقیقه هرقدر هم که شرکت شما، محصولاتتان یا طرح پاداشتان خوب باشد، موفقیت شما کاملاً به خودتان بستگی دارد؛ ۱۰۰ درصد. تنها کسی که میتواند تضمین کند شما به اهدافتان خواهید رسید یا نه، صاحب...

۰

چرخ را دوباره اختراع نکن

زمان مطالعه: ۳ دقیقه با اینکه شما ۱۰۰ ٪مسئول نتایج و پیامدهای زندگی تان هستید ولی شرکتی را به عنوان شریک کاری انتخاب کرده اید. دلیلتان هرچه باشد – عاشق محصولات شده اید، از طرح پاداش خوشتان آمده...

۰

مطابق با طرح دستمزد شرکت تان فروش را انجام دهید

زمان مطالعه: ۴ دقیقه وقتی کاملاً بدانید برای بهدست آوردن چه چیزی کار میکنید، آمادهاید که روی نحوه بهدست آوردنش تمرکز کنید. زمانش رسیده است که ببینیم شرکت های مختلف، چگونه به مشاوران و نماینده های خود پول...