دسته: راز های موفقیت

۰

هدف از زندگی چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه به نظر شما موضوع زندگی چیست؟ خوشحال و موفق بودن شاید اگر جوابتان دقیقا این کلمات نیست، لااقل چنین فکر می کنید. این خصلت بشر است که چنین بیندیشد. ضمنا کسانی که با باور...

۰

موانع موفقیت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه هر چند موانع موجود بین شما و هدف تان بزرگ به نظر بیاید، باز هم بدانید که نکوهش حاصل از شکست در راه رسیدن به آن هدف در اصل متوجه به خودتان می گردد....

۰

درمان کمرویی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه هستند افرادی که به علت ابتلا به مرض خجالت (کمرویی) در زندگی اجتماعی و حرفه ایی نمی توانند کامیاب باشند. این افراد در گفتار و کردار خود، معمول دچار ناراحتی ها و دودلی های...

۰

رهایی از افسردگی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه بی تردید همگان در بعضی لحظات زندگی، چنان افسرده شده اند که به اصطلاح دل و دماغ کار را از دست داده اند و یا اینکه ذهن و روان آنها برای پذیرش مسائلی در...

۰

دنیای شما همانگونه است که خودتان هستید

زمان مطالعه: ۴ دقیقه هر چه در دنیا وجود دارد به وسیله تجربیات درونی خود شما تجزیه و تحلیل می شوند. این امر اهمیت زیادی ندارد که چه چیزی در جهان خارج وجود دارد زیرا تمام محتوای آن،...

۰

چگونه بدی ها را از خود دور کنیم؟

زمان مطالعه: ۷ دقیقه اضطراب درد و غم، سایه های همیشگی زندگی انسانند. در تمام دنیا دلی نیست که نیش درد را لمس نکرده باشد و خاطری نیست که از آزار های گوناگون دچار آشفتگی نشده باشد و...

۰

برای محبوب بودن در اجتماع چه باید کرد؟

زمان مطالعه: ۵ دقیقه برای محبوب بودن در اجتماع و روشی که آدمی باید در پیش گیرد تا با مردم بتواند بخوبی و آسانی معاشرت کند، چه باید کرد؟ محبوب بودن در میان مردم و باز کردن راه...

۰

برای رسیدن به هدف چه کارهایی باید انجام دهیم؟

زمان مطالعه: ۷ دقیقه انتخاب هدف، تمرکز قوا برای رسیدن به هدف و به دست آوردن و به کار انداختن وسیله برای رسلیدن به هدف، مهم ترین وظیفه ی ما در زندگی است. برای آنکه انسان، آنچه را...