دسته: راز های موفقیت

۰

هدف از زندگی چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه به نظر شما موضوع زندگی چیست؟ خوشحال و موفق بودن شاید اگر جوابتان دقیقا این کلمات نیست، لااقل چنین فکر می کنید. این خصلت بشر است که چنین بیندیشد. ضمنا کسانی که با باور...

۰

موانع موفقیت

زمان مطالعه: ۳ دقیقه هر چند موانع موجود بین شما و هدف تان بزرگ به نظر بیاید، باز هم بدانید که نکوهش حاصل از شکست در راه رسیدن به آن هدف در اصل متوجه به خودتان می گردد....

۰

درمان کمرویی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه هستند افرادی که به علت ابتلا به مرض خجالت (کمرویی) در زندگی اجتماعی و حرفه ایی نمی توانند کامیاب باشند. این افراد در گفتار و کردار خود، معمول دچار ناراحتی ها و دودلی های...

۰

دنیای شما همانگونه است که خودتان هستید

زمان مطالعه: ۴ دقیقه هر چه در دنیا وجود دارد به وسیله تجربیات درونی خود شما تجزیه و تحلیل می شوند. این امر اهمیت زیادی ندارد که چه چیزی در جهان خارج وجود دارد زیرا تمام محتوای آن،...