دسته: کار آفرینی

۰

دومین عامل در ساخت کسب و کار موفق

زمان مطالعه: ۳ دقیقه بگذارید دیوانه را تعریف کنیم:  دیوانه: اسم شخصی که نسبت به موضوع مشخصی وسواس زیاد و علاقه ی غیرعادی دارد بیایید معمولی را معنی کنیم: معمولی:شخصی با صفت های مطابق با استاندارد یا نوع...

۰

اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق

زمان مطالعه: ۳ دقیقه اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق این است که باید عاشق باشید. اگرعشق نباشد،هیچ چیز نخواهد بود.یا آن را دوست بدار یا چیز دیگری را !!! اگر دیوانه وار...

۰

نتیجه گیری در مذاکره فروش

زمان مطالعه: ۸ دقیقه این موضوع در شرایطی که مذاکره در یک بازار خیابانی است و ظرف چند دقیقه به نتیجه گیری می رسد، پیچیده است و شاید بر سرعت پیشرفت مذاکره بسیار تأثیرگذار باشد، اما مهارت هایی...

۰

دستور جلسه برای مذاکره

زمان مطالعه: ۶ دقیقه با بازشدن مذاکره و برخی قضاوت های درونی درباره طرف مقابل لازم است در بحث کردن درباره صورتجلسه مذاکره پیشرفت هایی داشته باشیم. البته، طرف مقابل نیز به این کار علاقه دارد و شاید...

۰

یخ شکنی در مذاکره فروش

زمان مطالعه: ۶ دقیقه مثل بسیاری از عملکردهای تجاری دیگر، برنامه ریزی های ما تأثیرچشمگیری بر نتایج مذاکره دارد (و برعکس، نتایج نا امیدکننده از آمادگی نادرست حاصل میشود). در مطالعه قبل، برنامه اساسی جلسه را شرح دادیم....

۰

افراد و محل ها در مذاکره فروش

زمان مطالعه: ۷ دقیقه آیا تاکنون فردی را با شخصیت مغناطیسی ملاقات کرده اید؟ فردی که تحت هر شرایطی با دیگران کار می کند.درحالی که این مشخصات خیلی متداول نیست، بی تردید چنین افرادی می توانند مذاکره کنندگان...

۰

اهداف در مذاکره برای فروش

زمان مطالعه: ۶ دقیقه چگونه تصمیم می گیریم؟ آیا به حس ششم، احساسات و عواطف خودتکیه می کنیم یا بر حقایق واقعی و مدارکی متکی هستیم که تصمیم گیری ما را حمایت کند؟ ممکن است مدیران باتجربه به...

۰

ساختن محیطی مناسب برای مذاکره در فروش

زمان مطالعه: ۴ دقیقه اگر بدانیم برای مذاکره چطور محیطی درست و مناسب بسازیم، احتمال موفقیت مان بسیار افزایش می یابد.پیش از تنظیم راهکار مذاکره مهم است مروری بر انگیزه هایمان داشته باشیم تا بدانیم چرا در وهله...

۰

شکست چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه شاید حرف بیهوده یی نباشد اگر بگوییم شناخت شکست و دریافت دلیل آن هم، از جمله رموز موفقیت به شمار می آید. شکست، در رسیدن به خواست ها به حدی که مورد توقع بوده،...