دومین عامل در ساخت کسب و کار موفق

زمان مطالعه: ۳ دقیقه بگذارید دیوانه را تعریف کنیم:  دیوانه: اسم شخصی که نسبت به موضوع مشخصی وسواس زیاد و علاقه ی غیرعادی دارد

بیشتر بخوانید

اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق

زمان مطالعه: ۳ دقیقه اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق این است که باید عاشق باشید. اگرعشق نباشد،هیچ چیز

بیشتر بخوانید