صفحه نخست

   جاناتان مرغ دریایی

   فصل سوم https://as2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/316140937c8a5eed4b066bb74566fada15147528-240p__37506.mp4 جاناتان آرام صخره های دور دست را دور زد و همه چیز را زیر نظر گرفت. فیلچر جوان، این مرغ دریایی سرسخت، به واقع یک شاگرد پرواز بود. در آسمان قوی، سبک و سریع بود، اما بسیار مهم تر، شوقی سوزان برای آموختن پرواز داشت. در این لحظه پیکری محو و خاکستری…

   ادامه مطلب

   جاناتان مرغ دریایی

   فصل دوم https://as2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e30f2830265eb9ae70a48039a5d61b8f15147495-240p__25313.mp4 ندیشید:« پس بهشت این است!» آنگاه به خود خندید. اصلا شایسته نبود درست در همان لحظه ای که اوج گرفته بود تا وارد بهشت شود، آن را تجزیه و تحلیل کند. در همان حال که بر فراز ابرها و در هماهنگی کامل با دو مرغ نورانی از زمین فاصله می گرفت، دریافت…

   ادامه مطلب

   جاناتان مرغ دریایی

   قسمت اول   https://as2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/09230e285312da61001c878c0d3b4c5915147474-240p__19466.mp4 صبح بود و آفتاب تازه بر آمده، انوار طلایی اش را بر چین و شکن دریای آرام می پاشید. در یک میلی ساحل، قایق ماهیگیری بر پهنه ی آب آرمیده بود و به این ترتیب پیغام در سراسر آسمان به فوج مرغان دریایی رسید و هزاران مرغ آمدند تا بر سر…

   ادامه مطلب

   هدف از زندگی چیست؟

   به نظر شما موضوع زندگی چیست؟ خوشحال و موفق بودن شاید اگر جوابتان دقیقا این کلمات نیست، لااقل چنین فکر می کنید. این خصلت بشر است که چنین بیندیشد. ضمنا کسانی که با باور های مالیخولیایی و دلتنگ کننده پیشینیان خویش، تربیت شده اند، معتقد اند که هدف از زندگی تحمل تیره بختی، فقر و…

   ادامه مطلب

   دومین عامل در ساخت کسب و کار موفق

   بگذارید دیوانه را تعریف کنیم:  دیوانه: اسم شخصی که نسبت به موضوع مشخصی وسواس زیاد و علاقه ی غیرعادی دارد بیایید معمولی را معنی کنیم: معمولی:شخصی با صفت های مطابق با استاندارد یا نوع رایج،عادی مردم معمولی به انتخابهای کارآفرینی شما (دیوانه ها)خرده می گیرند به امید این که دوباره برگردانندتان به جمع خودشان و…

   ادامه مطلب

   اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق

   اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق این است که باید عاشق باشید. اگرعشق نباشد،هیچ چیز نخواهد بود.یا آن را دوست بدار یا چیز دیگری را !!! اگر دیوانه وار عاشق کارتان نباشید،موفق نمی شوید،تسلیم می شوید و هیچ کس مقصرتان نمی داند. قبل از همه باید علاقه مان را در…

   ادامه مطلب

   نتیجه گیری در مذاکره فروش

   این موضوع در شرایطی که مذاکره در یک بازار خیابانی است و ظرف چند دقیقه به نتیجه گیری می رسد، پیچیده است و شاید بر سرعت پیشرفت مذاکره بسیار تأثیرگذار باشد، اما مهارت هایی که در یک تجارت خیابانی به کار می بریم، بیشتر به چانه زنی شبیه است تا اینکه به سبک حرفه ای…

   ادامه مطلب

   دستور جلسه برای مذاکره

   با بازشدن مذاکره و برخی قضاوت های درونی درباره طرف مقابل لازم است در بحث کردن درباره صورتجلسه مذاکره پیشرفت هایی داشته باشیم. البته، طرف مقابل نیز به این کار علاقه دارد و شاید لازم باشد جلسه دوباره ارزیابی شود. اکنون باید پرسید که آیا می توان برای این کار از یک شریک در مذاکره…

   ادامه مطلب

   شرایط ایجاد خلاقیت

   نویسندگان مختلف شرایط و زمینه های متفاوتی را برای بروز خلاقیت در نظر دارند به هرحال راه های عمده ای که می تواند محرک خلاقیت باشد، عبارتند از: فضای خلاق: یکی از راه های مهم ظهور نوآوری به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است.بدین معنی که مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده های جدید از…

   ادامه مطلب

   تکنیک های خلاقیت

   برای اینکه خلاقیتی ایجاد و پرورش یابد بایستی فنون و تکنیک هایی رعایت گردد. محققان مختلف فنونی را ذکر کرده اند که به مهم ترین آنها اشاره می شود: یورش فکری (STORMING BRAIN ) یا طوفان مغزی: این تکنیک را نخستین بار دکتر الکس، اس، اسبورن مطرح کرد و چنان مورد استفاده واستقبال مردم و…

   ادامه مطلب

   خلاقیت در مدیریت

   خلاقیت در مدیریت علاوه بر جنبۀ شخصی آن که مربوط به هدایت و توسعۀ توانایی خلاق شخص مدیر است. متضمن دستاوردهای خلاق سازمان نیز هست. تفاوت یک مدیر خلاق با نویسنده، دانشمند یا پزشک خلاق این است که خلاقیت او تنها در کار فکری یا یدی شخص او متجلی نمی شود بلکه در کار سازمان…

   ادامه مطلب

   مدیریت خلاقیت

   برای تحقق و پرورش خلاقیت، تنها آموزش مطالب مناسب یا برنامه ریزی برای توسعۀ استعدادهای خلاق کافی نیست؛ بلکه باید به افراد کمک کرد افراد نقاطی را که انگیزه و مهارتها با یکدیگر منطبق هستند یا محل تقاطع خلاقیت را تشخیص دهند . بنابراین پرداختن به مدیریت خلاقیت مستلزم افزایش دانش و اطلاعات تخصصی مورد…

   ادامه مطلب

   دومین عامل در ساخت کسب و کار موفق

   بگذارید دیوانه را تعریف کنیم:  دیوانه: اسم شخصی که نسبت به موضوع مشخصی وسواس زیاد و علاقه ی غیرعادی دارد بیایید معمولی را معنی کنیم: معمولی:شخصی با صفت های مطابق با استاندارد یا نوع رایج،عادی مردم معمولی به انتخابهای کارآفرینی شما (دیوانه ها)خرده می گیرند به امید این که دوباره برگردانندتان به جمع خودشان و…

   ادامه مطلب

   اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق

   اولین و مهم ترین عامل در ساخت کسب و کار موفق این است که باید عاشق باشید. اگرعشق نباشد،هیچ چیز نخواهد بود.یا آن را دوست بدار یا چیز دیگری را !!! اگر دیوانه وار عاشق کارتان نباشید،موفق نمی شوید،تسلیم می شوید و هیچ کس مقصرتان نمی داند. قبل از همه باید علاقه مان را در…

   ادامه مطلب

   نتیجه گیری در مذاکره فروش

   این موضوع در شرایطی که مذاکره در یک بازار خیابانی است و ظرف چند دقیقه به نتیجه گیری می رسد، پیچیده است و شاید بر سرعت پیشرفت مذاکره بسیار تأثیرگذار باشد، اما مهارت هایی که در یک تجارت خیابانی به کار می بریم، بیشتر به چانه زنی شبیه است تا اینکه به سبک حرفه ای…

   ادامه مطلب

   دستور جلسه برای مذاکره

   با بازشدن مذاکره و برخی قضاوت های درونی درباره طرف مقابل لازم است در بحث کردن درباره صورتجلسه مذاکره پیشرفت هایی داشته باشیم. البته، طرف مقابل نیز به این کار علاقه دارد و شاید لازم باشد جلسه دوباره ارزیابی شود. اکنون باید پرسید که آیا می توان برای این کار از یک شریک در مذاکره…

   ادامه مطلب