صفحه نخست

   هدف از زندگی چیست؟

   به نظر شما موضوع زندگی چیست؟ خوشحال و موفق بودن شاید اگر جوابتان دقیقا این کلمات نیست، لااقل چنین فکر می کنید. این خصلت بشر است که چنین بیندیشد. ضمنا کسانی که با باور های مالیخولیایی و دلتنگ کننده پیشینیان خویش، تربیت شده اند، معتقد اند که هدف از زندگی تحمل تیره بختی، فقر و…

   ادامه مطلب

   نقش تمرکز در موفقیت

   تمرکز افکار، کسی که این هنر مهم را فرا می گیرد، هرگز دچار فراموش کردن مکرر وظایف کوچک و بزرگ نمی گردد. کسی که به جای تمرکز دادن نیروی افکارش را بر مسیر های ناشایسته جولن می دهد، خود ودیگران را با فراموش کردن، جابه جا کردن های اشتباهی و گم کردن ها به طور…

   ادامه مطلب

   موانع موفقیت

   هر چند موانع موجود بین شما و هدف تان بزرگ به نظر بیاید، باز هم بدانید که نکوهش حاصل از شکست در راه رسیدن به آن هدف در اصل متوجه به خودتان می گردد. افراد دیگری نیز بوده اند که از چنین موانعی گذشته اند و با موفقیت کامل به سر منزل مقصود رسیده اند.…

   ادامه مطلب

   درمان کمرویی

   هستند افرادی که به علت ابتلا به مرض خجالت (کمرویی) در زندگی اجتماعی و حرفه ایی نمی توانند کامیاب باشند. این افراد در گفتار و کردار خود، معمول دچار ناراحتی ها و دودلی های آزاز دهنده هستند. این ها به علت بی اعتمادی به خود مدام در این فکرند که دیگران راجع به آنها چه…

   ادامه مطلب

   نتیجه گیری در مذاکره فروش

   این موضوع در شرایطی که مذاکره در یک بازار خیابانی است و ظرف چند دقیقه به نتیجه گیری می رسد، پیچیده است و شاید بر سرعت پیشرفت مذاکره بسیار تأثیرگذار باشد، اما مهارت هایی که در یک تجارت خیابانی به کار می بریم، بیشتر به چانه زنی شبیه است تا اینکه به سبک حرفه ای…

   ادامه مطلب

   دستور جلسه برای مذاکره

   با بازشدن مذاکره و برخی قضاوت های درونی درباره طرف مقابل لازم است در بحث کردن درباره صورتجلسه مذاکره پیشرفت هایی داشته باشیم. البته، طرف مقابل نیز به این کار علاقه دارد و شاید لازم باشد جلسه دوباره ارزیابی شود. اکنون باید پرسید که آیا می توان برای این کار از یک شریک در مذاکره…

   ادامه مطلب

   یخ شکنی در مذاکره فروش

   مثل بسیاری از عملکردهای تجاری دیگر، برنامه ریزی های ما تأثیرچشمگیری بر نتایج مذاکره دارد (و برعکس، نتایج نا امیدکننده از آمادگی نادرست حاصل میشود). در مطالعه قبل، برنامه اساسی جلسه را شرح دادیم. اکنون زمان بازکردن جلسه و شروع ارتباطات است (حرف زدن، شنیدن و ارتباط غیرکلامی) که امیدواریم به توافق منجر شود. گاهی…

   ادامه مطلب

   افراد و محل ها در مذاکره فروش

   آیا تاکنون فردی را با شخصیت مغناطیسی ملاقات کرده اید؟ فردی که تحت هر شرایطی با دیگران کار می کند.درحالی که این مشخصات خیلی متداول نیست، بی تردید چنین افرادی می توانند مذاکره کنندگان کارآمدی باشند. مهم نیست موضوع یاشرایط چیست، به نظر می رسد آنها راحت و فعال، و مهمتر از هر چیزدیگری آماده…

   ادامه مطلب

   شرایط ایجاد خلاقیت

   نویسندگان مختلف شرایط و زمینه های متفاوتی را برای بروز خلاقیت در نظر دارند به هرحال راه های عمده ای که می تواند محرک خلاقیت باشد، عبارتند از: فضای خلاق: یکی از راه های مهم ظهور نوآوری به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است.بدین معنی که مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده های جدید از…

   ادامه مطلب

   تکنیک های خلاقیت

   برای اینکه خلاقیتی ایجاد و پرورش یابد بایستی فنون و تکنیک هایی رعایت گردد. محققان مختلف فنونی را ذکر کرده اند که به مهم ترین آنها اشاره می شود: یورش فکری (STORMING BRAIN ) یا طوفان مغزی: این تکنیک را نخستین بار دکتر الکس، اس، اسبورن مطرح کرد و چنان مورد استفاده واستقبال مردم و…

   ادامه مطلب

   خلاقیت در مدیریت

   خلاقیت در مدیریت علاوه بر جنبۀ شخصی آن که مربوط به هدایت و توسعۀ توانایی خلاق شخص مدیر است. متضمن دستاوردهای خلاق سازمان نیز هست. تفاوت یک مدیر خلاق با نویسنده، دانشمند یا پزشک خلاق این است که خلاقیت او تنها در کار فکری یا یدی شخص او متجلی نمی شود بلکه در کار سازمان…

   ادامه مطلب

   مدیریت خلاقیت

   برای تحقق و پرورش خلاقیت، تنها آموزش مطالب مناسب یا برنامه ریزی برای توسعۀ استعدادهای خلاق کافی نیست؛ بلکه باید به افراد کمک کرد افراد نقاطی را که انگیزه و مهارتها با یکدیگر منطبق هستند یا محل تقاطع خلاقیت را تشخیص دهند . بنابراین پرداختن به مدیریت خلاقیت مستلزم افزایش دانش و اطلاعات تخصصی مورد…

   ادامه مطلب

   نتیجه گیری در مذاکره فروش

   این موضوع در شرایطی که مذاکره در یک بازار خیابانی است و ظرف چند دقیقه به نتیجه گیری می رسد، پیچیده است و شاید بر سرعت پیشرفت مذاکره بسیار تأثیرگذار باشد، اما مهارت هایی که در یک تجارت خیابانی به کار می بریم، بیشتر به چانه زنی شبیه است تا اینکه به سبک حرفه ای…

   ادامه مطلب

   دستور جلسه برای مذاکره

   با بازشدن مذاکره و برخی قضاوت های درونی درباره طرف مقابل لازم است در بحث کردن درباره صورتجلسه مذاکره پیشرفت هایی داشته باشیم. البته، طرف مقابل نیز به این کار علاقه دارد و شاید لازم باشد جلسه دوباره ارزیابی شود. اکنون باید پرسید که آیا می توان برای این کار از یک شریک در مذاکره…

   ادامه مطلب

   یخ شکنی در مذاکره فروش

   مثل بسیاری از عملکردهای تجاری دیگر، برنامه ریزی های ما تأثیرچشمگیری بر نتایج مذاکره دارد (و برعکس، نتایج نا امیدکننده از آمادگی نادرست حاصل میشود). در مطالعه قبل، برنامه اساسی جلسه را شرح دادیم. اکنون زمان بازکردن جلسه و شروع ارتباطات است (حرف زدن، شنیدن و ارتباط غیرکلامی) که امیدواریم به توافق منجر شود. گاهی…

   ادامه مطلب

   افراد و محل ها در مذاکره فروش

   آیا تاکنون فردی را با شخصیت مغناطیسی ملاقات کرده اید؟ فردی که تحت هر شرایطی با دیگران کار می کند.درحالی که این مشخصات خیلی متداول نیست، بی تردید چنین افرادی می توانند مذاکره کنندگان کارآمدی باشند. مهم نیست موضوع یاشرایط چیست، به نظر می رسد آنها راحت و فعال، و مهمتر از هر چیزدیگری آماده…

   ادامه مطلب